logo logo

O nás

Dětské skupiny Jesličky a Jesličky II. zřídil a provozuje ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Jedná se o klasické obecní jesle, které mohou navštěvovat děti ve věku od jednoho do tří let.

Pomáháme mladým pracujícím rodinám, aby rodiče malých dětí měli možnost vrátit se co nejdříve zpět do práce.

Provozní doba JESLIČEK je pondělí až pátek od 6 do 16.30 hodin.

O děti pečuje zkušený a kvalifikovaný personál.

Stravování a pitný režim jsou zajištěny v průběhu celého dne, obědy a odpolední svačinky dodává firma Zdravá vařečka. Jídelní lístek je rodičům k dispozici na týden předem a stravu je tak možné přizpůsobit individuálním potřebám dítěte.

Dopoledne mléčná svačina (jogurt, tvaroh)
Poledne batolecí oběd (polévka, ryby, drůbež, luštěniny, zelenina)
Odpoledne pečivo, ovoce, zelenina

Facebook

Denní program

Denní režim je přizpůsobený podmínkám dětské skupiny, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové odlišnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Denní režim je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

 
6:00 – 8:15 Příjem dětí, příjem informací od rodičů, volná hra
8:15 – 8:25 Úklid hraček
8:25 – 8:40 Ranní kruh
8:40 – 8:55 Řízená činnost
08:55 – 09:05 Hygiena dětí
09:05 – 09:20 Svačinka
09:20 – 09:25 Hygiena dětí
09:25 – 11:25 pobyt venku volná hra dětí + řízená činnost (varianta špatného počasí: volná hra + řízená činnost nápodobná plánované činnosti venku)
11:25 – 11:35 Hygiena dětí
11:35 – 11:50 Oběd
11:50 – 12:10 Hygiena dětí, ukládání do postýlek, odchod části dětí domů
12:10 – 12:25 Pohádky, písničky před spaním
12:25 – 14:20 Odpolední klid
14:20 – 14:30 Hygiena dětí
14:30 – 14:45 Odpolední svačina
14:45 – 15:00 Řízená činnost
15:00 – 15:30 Volná hra dětí
15:30 – 15:45 Řízená činnost
15:45 – 16:30 Volná hra dětí
14:30 – 16:40 Předání informací o chování dítěte rodičům, odchod dětí domů

Mimořádné akce: loutkové divadlo, karneval, sázení kytiček pro maminky, poklad velikonočního zajíčka, dětský den, pečení muffinů, mikulášská nadílka, vánoční focení dětí, pečení cukroví, vánoční večírek a další

Ceník

Finanční náklady na umístění dítěte do našich JESLIČEK jsou ve srovnání se soukromými jeslemi minimální. 

Platba za pobyt (příspěvek na provoz):

  • Obyvatelé městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky: 1500 Kč / měsíčně
  • Obyvatelé s trvalým pobytem mimo městský obvod  Mariánské Hory a Hulváky: 2500 Kč / měsíčně 

Platba za stravu:

  • Půldenní stravné: 60 Kč (1x svačinka, oběd, pitný režim, ovoce a zelenina)
  • Celodenní stravné: 85 Kč (2x svačinka, oběd, pitný režim, ovoce a zelenina) 

Kontakt

Jesličky se nacházejí v budově Mateřské školy Gen. Janka na ulici Gen. Janka 1/1236 v Mariánských Horách. 

Vedoucí vychovatelka: Šárka Bečáková

Telefon: 720 951 073

E-mail: jeslicky@marianskehory.cz